Uudised

Värske teemaraport hoiatab noorukite uimastitarbimise trendide eest
Neljapäev, 23. mai

Tervise Arengu Instituut (TAI) viib Eestis läbi veebiuuringu, mille eesmärk on saada täpsem ülevaade inimeste narkootikumide tarvitamise sageduse, koguste, hankimise viiside, tarvitamise põhjuste jt narkootikumide tarvitamisega seotud aspektide kohta.  

 

Uuringus on oodatud osalema vähemalt 18-aastased Eestis elavad inimesed, kes on kasvõi korra elu jooksul narkootikume tarvitanud. Vaatluse all on kanepitooted, kokaiin, ecstasy/MDMA, amfetamiin, metamfetamiin, ketamiin, uued psühhoaktiivsed ained ja heroiin. Veebiuuringus osalemine on anonüümne ja vabatahtlik. Küsimustik asub EUSurvey keskkonnas ja on Eestis saadaval nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Küsimustikule saab vastata alates tänasest, 21. maist orienteeruvalt viie nädala jooksul.  

 

„Kuna narkootikumide tarvitamine on ebaseaduslik ja ühiskonnas sageli varjatud nähtus, on olukorrast objektiivse pildi kokkupanekuks vaja kasutada erinevaid uurimismeetodeid. Veebiuuring, mille kaudu jõuab meieni tarvitajate anonüümne hääl on üheks väärtuslikuks killuks reaalse pildi saamisel ja mõistmisel,“ selgitas TAI narkootikumide valdkonna juht, teadur Katri Abel-Ollo. 

 

Veebiuuringu ellu viimist koordineerib Euroopa Narkomaania ja Narkootikumide Seirekeskus (EMCDDA) ning see toimub samal ajal 36 Euroopa ja Kagu-Aasia riigis. Uuring ja selle metoodika on kooskõlastatud TAI inimuuringute eetikakomiteega. Uuring on eriti väärtuslik, sest selle abil saab Eesti olukorda võrrelda teiste riikidega. Kogutud andmetega saab hinnata kohalikul ja Euroopa Liidu tasandil narkootikumide turgu, tarvitajate valikuid, tarvitamise viise ja sagedust ning need on aluseks ennetustegevuste ja erinevate sekkumiste planeerimisel ning arendamisel. Uuringu tulemused avalikustatakse 2025. aasta esimesel poolaastal. 

 

EMCDDA veebiuuringut korratakse 2−3-aastase intervalliga. Esimest korda viidi uuring ellu 2016. aastal. Eesti osales andmekogumises esimest korda 2018. aastal ja seejärel 2021. aastal. Tutvu 2021. aastal ellu viidud uuringu Eesti tulemustega.  

 

Narkootikumide tarvitamise küsimustikule saab vastata EUSurvey keskkonnas: 

·        eesti keeles https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Estonia?surveylanguage=ET  

·        vene keeles https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Estonia?surveylanguage=RU  

·        inglise keeles https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Estonia  

 

Narkootikumide, nendega seotud riskide ning tarvitajatele ning nende lähedastele suunatud abivõimaluste kohta leiab täpsemat infot veebilehelt narko.ee. 

Narkootikumidega seotud küsimuste ja muredega saab pöörduda narko.ee tugiliinile: 

·        helistades lühinumbril 1747 või +372 641 4100 

·        saates e-posti aadressil 1747@narko.ee 

·        kirjutades narko.ee veebilehe vestlusrakenduses 

Värske teemaraport hoiatab noorukite uimastitarbimise trendide eest

Neljapäev, 23. mai

Tervise Arengu Instituut (TAI) viib Eestis läbi veebiuuringu, mille eesmärk on saada täpsem ülevaade inimeste narkootikumide tarvitamise sageduse, koguste, hankimise viiside, tarvitamise põhjuste jt narkootikumide tarvitamisega seotud aspektide kohta.  

 

Uuringus on oodatud osalema vähemalt 18-aastased Eestis elavad inimesed, kes on kasvõi korra elu jooksul narkootikume tarvitanud. Vaatluse all on kanepitooted, kokaiin, ecstasy/MDMA, amfetamiin, metamfetamiin, ketamiin, uued psühhoaktiivsed ained ja heroiin. Veebiuuringus osalemine on anonüümne ja vabatahtlik. Küsimustik asub EUSurvey keskkonnas ja on Eestis saadaval nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Küsimustikule saab vastata alates tänasest, 21. maist orienteeruvalt viie nädala jooksul.  

 

„Kuna narkootikumide tarvitamine on ebaseaduslik ja ühiskonnas sageli varjatud nähtus, on olukorrast objektiivse pildi kokkupanekuks vaja kasutada erinevaid uurimismeetodeid. Veebiuuring, mille kaudu jõuab meieni tarvitajate anonüümne hääl on üheks väärtuslikuks killuks reaalse pildi saamisel ja mõistmisel,“ selgitas TAI narkootikumide valdkonna juht, teadur Katri Abel-Ollo. 

 

Veebiuuringu ellu viimist koordineerib Euroopa Narkomaania ja Narkootikumide Seirekeskus (EMCDDA) ning see toimub samal ajal 36 Euroopa ja Kagu-Aasia riigis. Uuring ja selle metoodika on kooskõlastatud TAI inimuuringute eetikakomiteega. Uuring on eriti väärtuslik, sest selle abil saab Eesti olukorda võrrelda teiste riikidega. Kogutud andmetega saab hinnata kohalikul ja Euroopa Liidu tasandil narkootikumide turgu, tarvitajate valikuid, tarvitamise viise ja sagedust ning need on aluseks ennetustegevuste ja erinevate sekkumiste planeerimisel ning arendamisel. Uuringu tulemused avalikustatakse 2025. aasta esimesel poolaastal. 

 

EMCDDA veebiuuringut korratakse 2−3-aastase intervalliga. Esimest korda viidi uuring ellu 2016. aastal. Eesti osales andmekogumises esimest korda 2018. aastal ja seejärel 2021. aastal. Tutvu 2021. aastal ellu viidud uuringu Eesti tulemustega.  

 

Narkootikumide tarvitamise küsimustikule saab vastata EUSurvey keskkonnas: 

·        eesti keeles https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Estonia?surveylanguage=ET  

·        vene keeles https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Estonia?surveylanguage=RU  

·        inglise keeles https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Estonia  

 

Narkootikumide, nendega seotud riskide ning tarvitajatele ning nende lähedastele suunatud abivõimaluste kohta leiab täpsemat infot veebilehelt narko.ee. 

Narkootikumidega seotud küsimuste ja muredega saab pöörduda narko.ee tugiliinile: 

·        helistades lühinumbril 1747 või +372 641 4100 

·        saates e-posti aadressil 1747@narko.ee 

·        kirjutades narko.ee veebilehe vestlusrakenduses 

apoo
apoo2