Uudised

Tuberkuloosi haigestumiskordaja on Eestis aegade madalaim
Esmaspäev, 08. apr

2023. aastal registreeriti Eestis 99 tuberkuloosijuhtu, neist 80 uut ehk esmast tuberkuloosijuhtu, 18 retsidiivi- ja 1 muud korduvravijuht. See on 30 haigusjuhu võrra vähem kui 2022. aastal. Haigestunutest 73 (73,7%) olid mehed, 26 naised. Vanim patsient oli 90-, noorim 13-aastane.

Tuberkuloosi (TB) haigestumuskordaja oli 2023. aastal 100 000 inimese kohta esialgsetel andmetel 7,2 ja esmashaigestumuskordaja 5,9, mis on kõigi aegade madalaimad tuberkuloosi haigestumuskordajad.

Võrdluses Euroopa Liidu riikidega saab kasutada 2022. aasta näitajaid, mis avaldati 24.märtsiks 2024 vt https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/tuberculosis-surveillance-and-monitoring-europe-2024-2022-data

Ülevaatlik tuberkuloosistatistika Eesti andmete kohta on avaldatud TAI tervisestatistika andmebaasis https://statistika.tai.ee Tuberkuloosi ravimid Eestis on tagatud kõigile seda vajavatele patsientidele, ambulatoorne tuberkuloosiravi on korraldatud paindlikult ja patsiendikeskselt, haiglaravi on tagatud kõigile nakkusohtlikele patsientidele, kes seda vajavad.

Tuberkuloosi haigestumiskordaja on Eestis aegade madalaim

Esmaspäev, 08. apr

2023. aastal registreeriti Eestis 99 tuberkuloosijuhtu, neist 80 uut ehk esmast tuberkuloosijuhtu, 18 retsidiivi- ja 1 muud korduvravijuht. See on 30 haigusjuhu võrra vähem kui 2022. aastal. Haigestunutest 73 (73,7%) olid mehed, 26 naised. Vanim patsient oli 90-, noorim 13-aastane.

Tuberkuloosi (TB) haigestumuskordaja oli 2023. aastal 100 000 inimese kohta esialgsetel andmetel 7,2 ja esmashaigestumuskordaja 5,9, mis on kõigi aegade madalaimad tuberkuloosi haigestumuskordajad.

Võrdluses Euroopa Liidu riikidega saab kasutada 2022. aasta näitajaid, mis avaldati 24.märtsiks 2024 vt https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/tuberculosis-surveillance-and-monitoring-europe-2024-2022-data

Ülevaatlik tuberkuloosistatistika Eesti andmete kohta on avaldatud TAI tervisestatistika andmebaasis https://statistika.tai.ee Tuberkuloosi ravimid Eestis on tagatud kõigile seda vajavatele patsientidele, ambulatoorne tuberkuloosiravi on korraldatud paindlikult ja patsiendikeskselt, haiglaravi on tagatud kõigile nakkusohtlikele patsientidele, kes seda vajavad.

nohu
wintrozen