Uudised

105-aastane TalTech promoveerib aastapäevaaktusel 58 doktorit
Esmaspäev, 18. sept

Tallinna Tehnikaülikool tähistab 18. septembril oma aastapäeva piduliku aktusega, kus doktorikraadi saab 58 noort teadlast, kelle teadustööd annavad olulise panuse kas mõnda kindlasse teadusvaldkonda, laiemalt ühiskonda või ka kogu maailma paremaks muutmisesse. 

Teadusprorektor Tiit Lukk tunnistab, et tunneb suurt rõõmu TalTechi teadlaste üha suureneva panuse eest ülikooli teaduse kvaliteedi tõusus tervikuna, mis kajastub ka aasta-aastalt suurenevas tippajakirjades publitseeritavate tööde- ning teadusraha mahu kasvus ülikooli iga akadeemilise töötaja kohta. Kevadel TalTechi uurimisrühmajuhtide seas läbiviidud küsitlusest ilmnes, et ca 80% uurimisrühmadest tegeleb juba täna moel või teisel rohetehnoloogiate või kestlikkusega seotud temaatikatega või plaanivad oluliselt suurendada sedalaadi teadusarendustööde mahtu lähitulevikus. „Tehnikaülikooli teadlased mõistavad selgelt oma kandvat rolli ühiskonna jaoks kõige põletavamate probleemide lahendamises. Kliimamuutus on reaalsus ja sellega tuleb proaktiivselt tegeleda! Rohepöörde elluviimise jaoks olulistele tehnoloogiatele pühendumine on vaid üks näide paljude teiste kõrval, kus TalTechi teadlased saavad olla, ja ongi tõelised suunanäitajad – sel aastal kaitstud doktoritööde teemade valik tõestab seda väga ilmekalt,“ tõdeb Lukk.

Tõsi on, et iga aastaga võib näha doktoritööde üha laiemat haaret, aina sagedamini väljendab uuritav teema noorte teadlaste muret keskkonna või maailma pärast. Rohepööre, kliimaneutraalsus, energiajulgeolek, ressursside kokkuhoid või taaskasutus pole enam sõnakõlksud, vaid on tuntavad ja nähtavad ka teaduskaugele inimesele – kui mitte muidu, siis kliimamuutuste, energia- ja majanduskriiside või aina kergemaks muutunud rahakoti näol.

Nii leiab 2023. aastast doktoritöid, mille eesmärk on keskkonnasõbralike materjalide väljatöötamine, puhas keskkond, uued tehnoloogiad, kontrollimehhanismid või innovaatiliste lahenduste pakkumine. Insenerid ja IT-teadlased keskenduvad üha suurema kirega robotite täiustamisele, mis võivad olla nii väikesed, et ei pane õieti tähelegi, ning pääseda ligi kohtadesse, kuhu inimese jalg ei satu – nt sügavale maapõue, üleujutatud aladele või koguni liustike sisse. Üha olulisemat rolli mängivad TalTechi doktoritööde seas ka IT-, tervise-, ettevõtlusteemad. Aga ka poliitikas ja majanduses toimuv, mh suhted ühiskonnas ja vajadus avalikku sektorit tõhusamaks muuta leiavad käsitlemist ka doktoritöödes.  

105-aastane TalTech promoveerib aastapäevaaktusel 58 doktorit

Esmaspäev, 18. sept

Tallinna Tehnikaülikool tähistab 18. septembril oma aastapäeva piduliku aktusega, kus doktorikraadi saab 58 noort teadlast, kelle teadustööd annavad olulise panuse kas mõnda kindlasse teadusvaldkonda, laiemalt ühiskonda või ka kogu maailma paremaks muutmisesse. 

Teadusprorektor Tiit Lukk tunnistab, et tunneb suurt rõõmu TalTechi teadlaste üha suureneva panuse eest ülikooli teaduse kvaliteedi tõusus tervikuna, mis kajastub ka aasta-aastalt suurenevas tippajakirjades publitseeritavate tööde- ning teadusraha mahu kasvus ülikooli iga akadeemilise töötaja kohta. Kevadel TalTechi uurimisrühmajuhtide seas läbiviidud küsitlusest ilmnes, et ca 80% uurimisrühmadest tegeleb juba täna moel või teisel rohetehnoloogiate või kestlikkusega seotud temaatikatega või plaanivad oluliselt suurendada sedalaadi teadusarendustööde mahtu lähitulevikus. „Tehnikaülikooli teadlased mõistavad selgelt oma kandvat rolli ühiskonna jaoks kõige põletavamate probleemide lahendamises. Kliimamuutus on reaalsus ja sellega tuleb proaktiivselt tegeleda! Rohepöörde elluviimise jaoks olulistele tehnoloogiatele pühendumine on vaid üks näide paljude teiste kõrval, kus TalTechi teadlased saavad olla, ja ongi tõelised suunanäitajad – sel aastal kaitstud doktoritööde teemade valik tõestab seda väga ilmekalt,“ tõdeb Lukk.

Tõsi on, et iga aastaga võib näha doktoritööde üha laiemat haaret, aina sagedamini väljendab uuritav teema noorte teadlaste muret keskkonna või maailma pärast. Rohepööre, kliimaneutraalsus, energiajulgeolek, ressursside kokkuhoid või taaskasutus pole enam sõnakõlksud, vaid on tuntavad ja nähtavad ka teaduskaugele inimesele – kui mitte muidu, siis kliimamuutuste, energia- ja majanduskriiside või aina kergemaks muutunud rahakoti näol.

Nii leiab 2023. aastast doktoritöid, mille eesmärk on keskkonnasõbralike materjalide väljatöötamine, puhas keskkond, uued tehnoloogiad, kontrollimehhanismid või innovaatiliste lahenduste pakkumine. Insenerid ja IT-teadlased keskenduvad üha suurema kirega robotite täiustamisele, mis võivad olla nii väikesed, et ei pane õieti tähelegi, ning pääseda ligi kohtadesse, kuhu inimese jalg ei satu – nt sügavale maapõue, üleujutatud aladele või koguni liustike sisse. Üha olulisemat rolli mängivad TalTechi doktoritööde seas ka IT-, tervise-, ettevõtlusteemad. Aga ka poliitikas ja majanduses toimuv, mh suhted ühiskonnas ja vajadus avalikku sektorit tõhusamaks muuta leiavad käsitlemist ka doktoritöödes.  

apoo2
apoo