Artiklid

Uus rahvatervishoiu seaduse eelnõu puudutab ka tätoveerimist ja solaariumi

neljapäev, 11 november

Valitsus kiitis neljapäeval heaks rahvatervishoiu seaduse eelnõu, mis muu hulgas seab alates 2023. aasta suvest keelu alla 18-aastastele tätoveerimis- ja solaariumiteenuse pakkumisel.

Eelnõuga nähakse ette terviklik rahvatervishoiu meetmete süsteem ning ajakohastatakse ja täiendatakse ministeeriumide, nende seas sotsiaalministeeriumi valitsemisala ülesandeid rahvatervishoiu korraldamisel. Kohalike omavalitsuste ülesanded rahvatervishoiu meetmete elluviimisel sätestatakse senisest selgemalt. Eelnõuga tugevdatakse eri poolte rolli hinnata oma tegevuste ja otsuste mõju rahvastiku tervisele.

Eelnõuga ajakohastatakse ka koolieelsetele lasteasutustele, koolidele ja sotsiaalteenuste osutajatele kehtivaid tervisekaitse-, sealhulgas toitlustamise nõudeid. Muu hulgas suurendatakse koolidirektori rolli tervislikku toitumist soodustava keskkonna loomisel ning sätestatakse tema ülesandena kehtestada nõuded ja piirangud haridusasutuses müügiks pakutavale toidule.

Eelnõuga muudetakse ka sotsiaalhoolekande seadust, et oleks üheselt arusaadav, millistele sotsiaalteenustele rahvatervishoiu seaduse alusel kehtestatud tervisekaitsenõuded kehtivad.

Samuti keelatakse eelnõu kohaselt alla 18-aastastele solaariumi- ja tätoveerimisteenuse osutamine ning ajakohastatakse teistelegi ilu- ja isikuteenustele kehtivaid nõudeid. Solaarium kuulub Maailma Terviseorganisatsiooni WHO hinnangul esimese grupi kantserogeenide hulka, mis tähendab, et selle seos vähki haigestumisega on teaduslikult tõestatud. Ka tätoveerimisega on seotud terviseohud, mis tulenevad selle käigus kasutatavatest värvainetest.

Eelnõuga muudetakse reklaamiseadust ja tarbijakaitseseadust, et laiendada terviseameti järelevalvepädevust ning anda ametile õigus ja kohustus teha inimeste tervise kaitseks järelevalvet toote või teenuse kauplemisvõtte, sealhulgas reklaami õiguspärasuse üle. Eelnõuga ajakohastatakse maksimaalseid trahvi- ja sunnirahamäärasid, et need oleksid piisavalt mõjusad.

KÜSI ARSTILT

Oma küsimuse arstile võid esitada meie portaalis anonüümselt!

Teie küsimustele vastavad seksuoloog-psühhiaater dr Imre Rammul ja Tõnu Ots, tuntud psühholoog, seksuoloog,  pere- ja kasvatusnõustaja. Samuti perearst dr Lauri Laas.

Soovi korral registreeri end vastuvõtule OÜ Arstlik Perenõuandla (Dr. Imre Rammul)

Terviseamet: vaktsiinide vältimine toob kaasa unustatud nakkushaiguste puhangud

10:50 09.02.2022

Vaktsineerimisest loobumine võib põhjustada likvideeritud nakkushaiguste taaslevikut. Ka välismaal reisivad inimesed võivad haigusetekitajad uuesti Eestisse tuua, ütles terviseameti ekspert, viidates itaallaste otsusele tühistada laste kohustusliku vaktsineerimise seadus.