Teemad

Toitumine ja liikumine
Neljapäev, 25. apr

Liikumine on üheks tervise alustalaks. Üldjuhul kehtib reegel, et mida väiksem laps, seda rohkem ta liigub. Liikumisharjumuste kinnistamine on lisaks lasteaiale ja koolile ka kodu ülesanne. Laps õpib näidete järgi, ehk siis jäljendab oma vanemate käitumist ja harjumusi. Seega on oluline, et laps näeks juba väikelapseeast alates oma vanemate sportlikke ja tervislikke harjumusi.

Heaks lahenduseks sportlike harjumuste kinnistamisel on perekondlikud füüsilised tegevused ja mängulised treeningud või huviringid. Oluline on, et tegevus oleks meeldiv ja ei tekitaks lapses vastumeelsust. Paljud lasteaiad pakuvad oma kasvandikele oma majas sportlikke huviringe, kuhu vanem saab lapse soovi korral registreerida.

Ka kooliealise lapse puhul on oluline regulaarne liikumine ja siin ei piisa vaid kooli kehalise kasvatuse tundidest. Lapsele tuleks leida talle meeldiv spordiala, isegi kui see tähendab paljude erinevate spordialade katsetamist. Vastumeelse treeningu tagajärjel võib tekkida üldine vastumeelsus spordi vastu, mis viib selleni, et täiskasvanueas spordist täiesti eemale hoidma hakatakse.

Toitumine ja liikumine

Liikumine on üheks tervise alustalaks. Üldjuhul kehtib reegel, et mida väiksem laps, seda rohkem ta liigub. Liikumisharjumuste kinnistamine on lisaks lasteaiale ja koolile ka kodu ülesanne. Laps õpib näidete järgi, ehk siis jäljendab oma vanemate käitumist ja harjumusi. Seega on oluline, et laps näeks juba väikelapseeast alates oma vanemate sportlikke ja tervislikke harjumusi.

Heaks lahenduseks sportlike harjumuste kinnistamisel on perekondlikud füüsilised tegevused ja mängulised treeningud või huviringid. Oluline on, et tegevus oleks meeldiv ja ei tekitaks lapses vastumeelsust. Paljud lasteaiad pakuvad oma kasvandikele oma majas sportlikke huviringe, kuhu vanem saab lapse soovi korral registreerida.

Ka kooliealise lapse puhul on oluline regulaarne liikumine ja siin ei piisa vaid kooli kehalise kasvatuse tundidest. Lapsele tuleks leida talle meeldiv spordiala, isegi kui see tähendab paljude erinevate spordialade katsetamist. Vastumeelse treeningu tagajärjel võib tekkida üldine vastumeelsus spordi vastu, mis viib selleni, et täiskasvanueas spordist täiesti eemale hoidma hakatakse.

Seotud tooted