Teemad

Seksuaalne orientatsioon
Neljapäev, 25. apr

Homoseksuaalsuse põhjused ei ole täpselt teada. Psühhoanalüütilise teooria järgi võib homoseksuaalne orientatsioon olla tingitud psühhoseksuaalse arengu häiretest. On arvatud, et homoseksuaalse sättumusega mehel on olnud tugev emotsionaalne side emaga, isa aga on olnud passiivne, kauge või vaenuliku suhtumisega. Naiste homoseksuaalse sättumuse ja peresuhete vahel ei ole nii selget seost oletatud, kuid selle mõjutajaks on peetud psühhoseksuaalse arenguga seotud teadvustamata konflikte.

Psühhodünaamiliste seletuste teaduslikku kaalu vähendab see, et tähelepanekud põhinevad juhuslike ja väheste psühhiaatrilist ravi vajavate patsientide andmestikul. Tulemusi ei ole kinnitatud kliiniliste uuringutega ja vastavalt teaduslikele põhimõtetele ei ole need kohaldatavad niisugustele homoseksuaalse sättumusega isikutele, kes ei tunne vajadust psühhiaatrilise ravi järele. 

Seksuaalne orientatsioon

Homoseksuaalsuse põhjused ei ole täpselt teada. Psühhoanalüütilise teooria järgi võib homoseksuaalne orientatsioon olla tingitud psühhoseksuaalse arengu häiretest. On arvatud, et homoseksuaalse sättumusega mehel on olnud tugev emotsionaalne side emaga, isa aga on olnud passiivne, kauge või vaenuliku suhtumisega. Naiste homoseksuaalse sättumuse ja peresuhete vahel ei ole nii selget seost oletatud, kuid selle mõjutajaks on peetud psühhoseksuaalse arenguga seotud teadvustamata konflikte.

Psühhodünaamiliste seletuste teaduslikku kaalu vähendab see, et tähelepanekud põhinevad juhuslike ja väheste psühhiaatrilist ravi vajavate patsientide andmestikul. Tulemusi ei ole kinnitatud kliiniliste uuringutega ja vastavalt teaduslikele põhimõtetele ei ole need kohaldatavad niisugustele homoseksuaalse sättumusega isikutele, kes ei tunne vajadust psühhiaatrilise ravi järele. 

Geneetilised teooriad

Kaksikute uurimine annab põhjust arvata, et ühesugune seksuaalne orientatsioon on monosügootsetel kaksikutel enam levinud kui mitteidentsetel. 115 meessoost kaksikute paari ja 46 mehe ja nende adopteeritud venna uurimine näitas, et 52% identsetest kaksikuist, 22% mitteidentseist kaksikuist ja 11% kasuvendadest olid homoseksuaalselt sättumuselt konkordantsed. 

Neuroendokriinsed tegurid

Homoseksuaalse sättumusega meeste ja heteroseksuaalse sättumusega meeste ja naiste aju hüpotalamuse piirkonnas on surmajärgsete patoloogiauuringutega leitud mõõtmelisi erinevusi, mis viitab psühhobioloogiliste tegurite tähtsusele sättumuse kujunemisel. loomkatsete põhjal on oletatud, et rasedusaegsed neuroendokriinsed tegurid ja suguhormoonide tase võib reguleerida loote nende ajupiirkondade arengut, mis mõjutavad seksuaalsättumuse kujunemist. On arvatud, et rasedusaegne hormonaalne tasakaal võib mõjutada ka inimese seksuaalse orientatsiooni arengut.