Teemad

Isiksusehäired
Teisipäev, 16. juul

Isiksusehäireid klassifitseeritakse neis domineerivate käitumisviiside järgi. Ühed häiretüübid ei välista täielikult teisi ja mõnede iseloomulikud tunnused võivad kattuda. Need on isiksuse hälvete üldiselt aktsepteeritud põhivormid. Paljudel inimestel leidub mitme isiksusehäire tunnuseid, ja sel juhul võib kasutada segatüüpi isiksusehäire diagnoosi.

Isiksusehäire diagnoosimisel peab kliiniliselt hindama kõiki psüühilisi funktsioone. Dignostiline hinnang peaks aga viitama neile tunnustele, mille raskusaste ületab isiksusehäire diagnostilised kriteeriumid. Diagnoos peaks toetuma võimalikult paljudele infoallikatele, näiteks ka vestlusele lähedastega. 

Isiksusehäired

Isiksusehäireid klassifitseeritakse neis domineerivate käitumisviiside järgi. Ühed häiretüübid ei välista täielikult teisi ja mõnede iseloomulikud tunnused võivad kattuda. Need on isiksuse hälvete üldiselt aktsepteeritud põhivormid. Paljudel inimestel leidub mitme isiksusehäire tunnuseid, ja sel juhul võib kasutada segatüüpi isiksusehäire diagnoosi.

Isiksusehäire diagnoosimisel peab kliiniliselt hindama kõiki psüühilisi funktsioone. Dignostiline hinnang peaks aga viitama neile tunnustele, mille raskusaste ületab isiksusehäire diagnostilised kriteeriumid. Diagnoos peaks toetuma võimalikult paljudele infoallikatele, näiteks ka vestlusele lähedastega.