Haigused

Intoxicatio medicamentosa (lad.k)

Ülevaade
Antidepressante kasutatakse depressiooni ravis. Kõige ohtlikumaks peetakse tritsüklilisi antidepressante. Nende kahjulik toime ja seega ka väljenduvad sümtomid tulenevad nn antikoliinergilistest efektidest.

Tekkepõhjused ja –mehhanismid

Mürgistus tekib tahtlikust (enesetapukatse) või teadmatust (lastel) tablettide sissevõtmisest. Ka püsiva ravi korral võivad ravimi annused kuhjuda ja tekitada mürgistust, sest antidepressantide organismist väljutamise poolestusaeg on pikk: 10-80 tundi.
Tritsüklilised antidepressandid põhjustavad südame rütmi kiirenemist, uriinipeerust, sooletegevuse häireid jne.
Eluohtlikud kõrvaltoimed avalduvad siiski vaid raviskeemi eiramise või ravimi suurema koguse tahtliku/tahtmatu sissevõtmisel.

Sümptomid ehk avaldumine

Tüüpilisemateks sümtomiteks on silmas pupilli kitsenemine, südame löögisageduse tõus ja südamevatsakeste virvendusarütmia, kusepeetus, sooltesulgus. Kesknärvisüsteemi poolt esinevad teadvusehäired, krambid, elavnenud refleksid, kehatemperatuuri alanemine, hingamiskeskuse väljalülitumine.
Surmapõhjuseks on tavaliselt südame- ja hingamisseiskus.

Diagnoosimine ehk millised uuringud võidakse teha ja miks

Vereanalüüs ravimi hulga määramiseks, happe-alus tasakaalu hindamiseks. Elektrogardiogramm ja südametöö püsijälgimine (Holter-monitooring) on samuti vajalikud, sest rütmihäired on väga sageli.

Ravivõimalused

Ravi on sümtomaatiline: oksendamise esilekutsumine, maoloputus, vedeliku asendusravi, pidev südametöö jälgimine ja ravi.

Prognoos

Antidepressantide mürgistus sõltub ravimist, sissevõetud ravimi annusest ja ajast, millal ravimit võeti. Soodsamad on väiksemad annused ja maoloputus vähemalt 2 tunni jooksul pärast tablettide tarvitamist. Ohtlikumaks sümtomiks on hingamis- ja südamerütmihäired.

Ennetamine

Hoida ravimid lapsele kättesaamatus kohas. Depressiivsele enesetapule kalduvale haigele ei tohi kätte anda kogu kuu ravimivaru. Võimalikult kiiresti kutsuda esile oksendamist.

Kasutatud kirjandus:
Beers MH, Berow R. ed. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy. USA 1999.
Vältimatu abi käsiraamat. Medicina 1998.

 

Tagasi haiguste nimekirja