Sooidentsushäired

Sooidentsushäiretele on tüüpiline püsiv tahe, kestev rahulolematus oma anatoomilise sooga ja sageli soov lasta muuta oma suguelundeid ja teisi sootunnuseid, et oleks võimalik pidevalt elada teisest soost inimesena. Sooidentsuse häire esinemissagedus on hinnanguliselt 1/700 ja need on rohkem levinud meestel kui naistel. Sooidentsuse häire ei ole sama, mis transvestism või homoseksualism, mille juurde ei kuulu tingimata soov oma sugu muuta. Vastassugupoole riiete selgaproovimine ja homoseksuaalsed kogemused ei ole sooidentsushäirete korral küll haruldased, kuid isiku soov ja põhieesmärk on soo vahetamine. 

Transseksualism

Transseksuaalse sättumuse juurde kuulub soov pidevalt elada ja saada aktsepteeritud vastassoo esindajana. Harilikult kaasneb taotlus teha läbi hormonaalne ja kirurgiline ravi, et oma keha võimalikult vastassoo sarnaseks muuta. Transseksualismi diagnoosimiseks peab soovahetussoov olema kestnud vähemalt kaks aastat. Transseksualismi esineb üpris harva. Soovahetusoperatsioone tehakse rohkem meestele kui naistele. Lõikust soovivat patsienti uuritakse põhjalikult psühhiaatriliselt, et saada võimalikult hea pilt soovahetussoovi mõjutavaist tegureist, motivatsiooni püsivusest ja psüühiliste komplikatsioonide riskist. Lisaks sellele peab taotleja elama vastassugupoole rollis piisavalt kaua enne operatsiooni, et kohanemine uue sooga toimuks juba varem. Transseksualismi raviks on loodud mitmeid individuaal-, paari- ja pereteraapia meetodeid, kuid paljud valivad pigem operatsiooni. Psühhoterapeutilisest seisukohast võib kirurgilise raviga ühendada näiteks individuaalse või õppimisteraapia, mis toimub enne ja pärast lõikust. Suurem osa opereeritutest on pika jälgimisaja jooksul olnud lõpptulemusega rahul ja kohanenud oma uue sooga hästi. 

Kaksikrolli transvestism ehk vastassugupooleks riietumise soov

Transvestism tähendab vastassoo riiete kandmist mingil eluperioodil, eesmärgiga nautida ajutiselt vastassoo liikmeks olemist. Selle käitumisega ei kaasne soovi oma sugu kirurgiliste või hormonaalsete vahenditega jäävalt muuta. Ümberriietumine ei põhjusta seksuaalset erutust, mis eristab transvestismi fetisistlikust transvestismist. Vahel saab vastassugupooleks riietumise soov alguse juba lapsepõlvest.